Zorg voor Zieke Kinderen

Om goede zorg aan chronisch en langdurig zieke kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar te kunnen waarborgen is samenwerking tussen zorgverleners noodzakelijk.

Zorg voor Zieke Kinderen is een samenwerkingsverband in Groot Amsterdam en Kennemerland die zich tot doel heeft gesteld om de totale zorg voor chronisch en langdurig zieke kinderen te optimaliseren.

Wat bieden wij?

Verpleegkundige kinderdagverblijven

Verpleegkundigen én pedagogisch medewerkers zorgen samen voor een optimale opvang van chronisch- en langdurig zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar.  Het doel is een omgeving te creëren waar kinderen ondanks hun ziekte of aandoening kind kunnen zijn.

De kwalitatief, professionele en veilige kinderopvang ontlast voor een deel het hele gezin. Het geeft ouders/verzorgers de mogelijkheid om te werken, zich te ontspannen of aandacht te geven aan broertjes/zusjes en balans te creëren in de gezinssituatie.

Verpleegkundig kinderdagverblijven kunnen een positief effect hebben op de ontwikkeling en de groei van het kind. Een kind leert spelen, delen met leeftijdgenootjes en vertrouwen te krijgen in zichzelf en anderen.  

Een verpleegkundig kinderdagverblijf is er  voor kinderen met:

 • met (ontregelde) diabetes
 • met sondevoeding
 • met een longaandoening
 • die afhankelijk zijn van extra zuurstof 
 • met epilepsie (moeilijk instelbaar op medicatie)
 • met hartproblemen
 • die permanente of intermitterende monitoring nodig hebben
 • met infuustherapieën
 • die beademingstherapie behoeven

Neemt u ook gerust contact op een verpleegkundig kinderdagverblijf als uw kind een andere aandoening heeft.

Verpleegkundige kinderzorghuizen

Een Verpleegkundig Kinderzorghuis is een huis waar ernstig zieke kinderen/jongeren van 0 tot en met 18 jaar, vaak met complexe zorgvragen, (tijdelijk) kunnen wonen of logeren. Hun ouders en andere gezinsleden kunnen daar soms ook overnachten. Hier moet nog wat extra tekst komen.

Voorbeelden van situaties waarin een kind in een Verpleegkundig Kinderzorghuis terecht kan:

 • een kind kan komen logeren als het niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven, maar (nog) niet naar huis kan, bijvoorbeeld omdat er een wachtlijst is voor thuiszorg, omdat er thuis eerst nog voorzieningen moeten worden getroffen of omdat ouders er nog aan moeten wennen dat zij de zorg thuis gaan geven;
 • een kind dat al thuis verzorgd wordt, kan komen logeren, bijvoorbeeld omdat de verzorging voor de ouders en andere gezinsleden erg zwaar is en zij het nodig hebben om even afstand te nemen. Wij noemen deze vorm van logeren ‘respijtzorg’;
  een kind kan komen logeren, zodat veranderingen in de medicatie of behandeling begeleid kunnen worden of omdat het gezien het ziekteverloop beter of zelfs noodzakelijk is;
 • een kind kan ook komen logeren omdat daar psychische of sociale redenen voor zijn;
 • een kind, dat in de laatste fase van zijn/haar leven is, kan met zijn gezinsleden komen logeren als thuiszorg te zwaar of technisch niet (meer) uitvoerbaar is.

Per Verpleegkundig Kinderzorghuis kunnen er kleine verschillen zijn in de mogelijkheden.

De zorg die kinderen in een Verpleegkundig Kinderzorghuis wordt geboden, bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundige- en pedagogische zorg in combinatie met emotionele begeleiding van kind en ouders (en overige gezinsleden). Deze zorg vindt plaats in een huiselijke omgeving waarin het gewone kinderleven zo goed mogelijk kan doorgaan.

De sfeer kenmerkt zich door rust, aandacht, veiligheid en geborgenheid.

De zorg die geboden wordt is aanvullend op die van het gezin of neemt deze tijdelijk over. De ondersteunende begeleiding aan de ouders en andere mantelzorgers is erop gericht dat zij zelf de regie over de zorg aan het kind kunnen houden en op elk moment de zorg weer kunnen overnemen.

Verpleegkundige kinderdagverblijven

Logo van Kleine Maatjes

Kleine Maatjes - Haarlem en Assendelft

Heel gewoon en toch heel bijzonder

Kleine Maatjes is een gespecialiseerd verpleegkundig kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 5 jaar, die niet in de reguliere opvang geplaatst kunnen worden, terecht kunnen voor de dagelijkse opvang.

Verpleegkundige zorg en/of ontwikkelingsgerichte ondersteuning is gegarandeerd voor het kind en de ouders.

Kleine Maatjes biedt kinderen een veilige, sfeervolle en stimulerende omgeving met de mogelijkheid om met en van elkaar te leren op het gebied van algemene-, sociaal & emotionele- en motorische ontwikkeling.

Kleine Maatjes is een gespecialiseerd verpleegkundig kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 5 jaar, die niet in de reguliere opvang geplaatst kunnen worden, terecht kunnen voor de dagelijkse opvang. Kleine Maatjes levert unieke professionele kinderverpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en/of ontwikkelingsgerichte ondersteuning aan kind en ouders en streeft daarin naar inclusiviteit. Kleine Maatjes samen met kinderfysiotherapie, pre-verbale logopedie en ergotherapie op de groepen. Ouders worden hierdoor ontlast en het gezin als geheel ondersteund waardoor ouders de mogelijkheid wordt geboden te kunnen blijven werken. Zij vervult met haar unieke laagdrempelige zorgverlening in panden van reguliere kinderopvangorganisaties in Assendelft en Haarlem een grote bovenregionale functie en maakt kinderverpleegkundige zorg en/of ontwikkelingsgerichte ondersteuning in de regio Kennemerland, Zaanstreek & Waterland en omgeving bereikbaar voor iedereen.

Kleine Maatjes werkt cliënt- en resultaatgericht waarbij de behoeften van de kinderen en ouders centraal staan. De organisatie vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig individu die zijn emoties kan uiten, respect heeft voor zichzelf en anderen, vertrouwen heeft in eigen kunnen en voor zichzelf kan opkomen. Zij werkt ontwikkelingsgericht en kindvolgend en erkent dat elk kind de drang heeft zich te ontwikkelen op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau.

ZigzagLogo

Zigzag - Amsterdam en Hoorn

Uw kind is bijzonder, onze zorg is speciaal

Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen met een beperking en/of verpleegkundige zorgvraag (0-5 jaar). Zigzag ontzorgt en schept voorwaarden voor ouders om deel te nemen aan de maatschappij, terwijl het kind in een veilige, beschermde dagopvang verblijft begeleid door een gekwalificeerd team van (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers.

Onze (kinder)verpleegkundigen verlenen naast reguliere zorg ook complexe zorg aan uw kind. Of het nu gaat om medicatie, therapie of verpleegkundige zorg variërend van monitorbewaking en beademing tot het toedienen van zuurstof, ons team is gespecialiseerd in alle mogelijke vormen van intensieve zorg.

Naast verpleegkundige hulp bieden wij persoonlijke en individuele begeleiding van kind en gezin bij Zigzag en/of thuis, planbare zorg zoals sondevoeding, eetbegeleiding (indien nodig in combinatie met thuisbegeleiding), fysiotherapie, ergotherapie en logopedie, ondersteuning bij ontwikkelingsachterstand en indiceren van verpleging en verzorging.

Maar bovenal bieden wij een liefdevolle omgeving waar kinderen ondanks een ziekte of aandoening gewoon kind kunnen zijn.

20191206_152544

Verpleegkundige kinderzorghuizen

biezenwaard

De Biezenwaard - Uithoorn

Ons tweede thuis

De Biezenwaard is een verpleegkundig kinderzorghuis voor chronisch zieke kinderen. Het is een plek waar we 24 uur per dag, 7 dagen per week, ernstig en chronisch zieke kinderen een zo fijn mogelijke tijd geven.

Elk kind mag bij ons allereerst kind zijn. Wat de mstandigheden ook zijn. Met andere woorden: de verzorging en verpleging staat helemaal in het teken van wat je als kind nodig hebt om je ondanks je ziekte of beperking prettig te voelen.

De Biezenwaard kan benut worden voor logeren, vakantieopvang, dagopvang en naschoolse opvang.

Biezenwaard is door het brede aanbod uniek in Nederland.

De Biezenwaard ligt in het Libellebos, een klein natuurgebied in Uithoorn. Rondom de Biezenwaard is er volop plek om te spelen en buiten te zijn. De Biezenwaard zelf heeft een patio en een ruime tuin waar kinderen veilig kunnen spelen.

De Biezenwaard is bestemd voor chronisch zieke kinderen (met of zonder beperking). Bijvoorbeeld: kinderen met epilepsie of diabetes bij wie de medicatie nog niet goed is ingesteld, kinderen die vanuit het ziekenhuis nog niet direct naar huis kunnen, kinderen die behandeld worden voor kanker, voormalig couveusekinderen, kinderen met eetproblemen, ademhalingsproblemen of met meervoudige beperkingen. Bij alle kinderen is 24 uur per dag medisch toezicht noodzakelijk.

lindenhofje logo

Het Lindenhofje - Amsterdam

Samenleven doe je niet alleen

Verpleegkundig Kinderzorghuis Het Lindenhofje is een huis waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van  0 tot 18 jaar kunnen logeren. Het Lindenhofje wil een zo gewoon mogelijk huis zijn waar daarnaast 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg wordt geboden en waar bovendien oog is voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en andere gezinsleden. Ouders en/of andere gezinsleden kunnen in overleg blijven logeren. Afhankelijk van de zorgbehoefte kan een verblijf variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Tijdens de intake worden hierover afspraken gemaakt.

Het Lindenhofje kan in de volgende situaties iets betekenen:

 • Zorg ter overbrugging
 • Respijtzorg
 • Palliatieve zorg

Het doel van een verblijf in Het Lindenhofje is het draaglijk maken van en het leren omgaan met lichamelijke ongemakken. De ouder speelt in de dagelijkse verzorging en begeleiding van het kind een centrale rol. Zeker wanneer de ouder of verzorger verpleegtechnische handelingen moet leren.

Samenwerkingen

Wij participeren in het met ziekenhuizen opgestelde Medisch Kindzorgsysteem

Alle 4 de organisaties zijn lid van de branchevereniging BINKZ

Contact

Om contact op te nemen kan er een mail gestuurd worden naar: info@zorgvoorziekekinderen.nl