Verpleegkundig kinderzorghuizen - Intro

Een Verpleegkundig Kinderzorghuis is een huis waar ernstig zieke kinderen/jongeren van 0 tot en met 18 jaar, vaak met complexe zorgvragen, (tijdelijk) kunnen wonen of logeren. Hun ouders en andere gezinsleden kunnen daar soms ook overnachten.

Voorbeelden van situaties waarin een kind in een Verpleegkundig Kinderzorghuis terecht kan:

Per Verpleegkundig Kinderzorghuis kunnen er kleine verschillen zijn in de mogelijkheden.

De zorg die kinderen in een Verpleegkundig Kinderzorghuis wordt geboden, bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundige- en pedagogische zorg in combinatie met emotionele begeleiding van kind en ouders (en overige gezinsleden). Deze zorg vindt plaats in een huiselijke omgeving waarin het gewone kinderleven zo goed mogelijk kan doorgaan.

De sfeer kenmerkt zich door rust, aandacht, veiligheid en geborgenheid.

De zorg die geboden wordt is aanvullend op die van het gezin of neemt deze tijdelijk over. De ondersteunende begeleiding aan de ouders en andere mantelzorgers is erop gericht dat zij zelf de regie over de zorg aan het kind kunnen houden en op elk moment de zorg weer kunnen overnemen.

Voorbeelden van kinderhospices zijn:

De Biezenwaard in Uithoorn
Het Lindenhofje in Amsterdam